ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αξιολογητές ΑΕΙ… made in Greece

foititesz

Αξιολόγηση από «ξένους» πανεπιστημιακούς-made in Greece κάνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, αντί να επιλέξουν «βέρους» αλλοδαπούς καταφεύγουν κατά κύριο λόγο σε Ελληνες που εργάζονται σε ξένα ΑΕΙ, καλώντας τους να συμμετάσχουν στα εκλεκτορικά σώματα πανεπιστημιακών που θέλουν να εκλεγούν σε θέση διδάσκοντα ή να εξελιχθούν σε υψηλότερη βαθμίδα σε ελληνικό ΑΕΙ. Μάλιστα, πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι ένα ελληνικό ΑΕΙ έχει γεμίσει με… Κύπριους αξιολογητές, οι οποίοι μετέχουν στο 90% των αξιολογήσεών του. Πρόκειται για… γιαλαντζί διεθνοποίηση, η οποία στην ουσία ακυρώνει το νόμο-πλαίσιο 4009 του 2011 που ζητεί από τα ΑΕΙ να ανοιχτούν στην ξένη επιστημονική κοινότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 4009/11, «τουλάχιστον τρία από τα επτά μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από ομοταγές ΑΕΙ της αλλοδαπής». Καθώς έως τώρα δεν έχει δημιουργηθεί μητρώο αξιολογητών, για να είναι τυπικά νόμιμη η σύνθεση των 7μελών εκλεκτορικών σωμάτων τα ελληνικά πανεπιστήμια διαλέγουν μόνο Ελληνες πανεπιστημιακούς του εξωτερικού. Κατάχρηση γίνεται όταν πρόκειται να κριθούν πανεπιστημιακοί από τον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Κάτι βέβαια που μπορεί να αποδοθεί στο ότι μεγάλο τμήμα του έργου όσων υποψηφίων έχουν αντικείμενο στις σχετικές επιστήμες στα ελληνικά ΑΕΙ είναι στην ελληνική γλώσσα.

«Μαγειρέματα»

Παράλληλα βέβαια, καθώς τα μέλη του εκλεκτορικού είναι μόλις επτά και, προφανώς, του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου και επειδή δεν προβλέπεται η διαδικασία να είναι δημόσια, είναι πολύ πιο εύκολο το «μαγείρεμα» της σύνθεσης του εκλεκτορικού υπέρ ή κατά ενός υποψηφίου. Τα ίδια «συμπτώματα εσωστρέφειας» παρατηρούνται και στη διαδικασία των εξωτερικών αξιολογήσεων των πανεπιστημίων για τις οποίες, ενώ τα Τμήματα ζητούν να αξιολογηθούν από ξένους επιφανείς επιστήμονες, τελικά καταφεύγουν στον πατριωτισμό των Ελλήνων πανεπιστημιακών του εξωτερικού: είναι οι μόνοι που δέχονται να έρθουν με συμβολική αμοιβή αφού όλο και κάποιο σπίτι έχουν στην πατρίδα για να μείνουν και με την ευκαιρία να δουν την οικογένεια!

Αλλωστε, μέρος της ευθύνης για τη στρεβλή εφαρμογή του νόμου φέρει και το υπουργείο Παιδείας, καθώς δεν φρόντισε να εξασφαλίσει τους πόρους για τη συμμετοχή των ξένων επιστημόνων, οι οποίοι δεν δέχονται να συμμετέχουν αμισθί, ενώ στις άλλες χώρες η αποζημίωση είναι πολλαπλάσια της ελληνικής. Ενδεικτικά, οι αξιολογητές στην Ελλάδα αμείβονται με 50 ευρώ ημερησίως, την ίδια στιγμή που στη Γαλλία η αμοιβή είναι 300 ευρώ.

Ομως, από την 1 Απριλίου η διαδικασία αξιολογήσεων εκσυγχρονίζεται καθώς η Ελλάδα θα αποκτήσει ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Παιδείας, μέχρι τις 28/2, «όλοι οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές των ελληνικών ΑΕΙ υποχρεούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική καταχώριση των ατομικών τους στοιχείων στη σχετική βάση δεδομένων του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ». Μάλιστα, το υπουργείο τονίζει ότι «τα ελληνικά ΑΕΙ οφείλουν να ενημερώνουν καθηγητές και ερευνητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ώστε να εγγραφούν αυτοβούλως στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ».

Δυσκολίες

Βέβαια, η οδός του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα είναι… δύσβατη. Και αυτό επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση του Μητρώου Αξιολογητών. Η πλατφόρμα ΑΠΕΛΛΑ διατίθεται μόνο στα ελληνικά, αποκλείοντας ουσιαστικά τους ξένους πανεπιστημιακούς. «Είμαστε αδιόρθωτοι» ανέφερε στην «Κ» καθηγητής Οικονομικών, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος τραπεζικού ιδρύματος, που ζήτησε από Βρετανό συνάδελφό του να συμμετάσχει στο εκλεκτορικό σώμα εξέλιξης επίκουρου καθηγητή σε κεντρικό ΑΕΙ. Ακραίο επίσης χαρακτηρίζεται ότι το ΑΠΕΛΛΑ ζητεί από τους πανεπιστημιακούς των ξένων ΑΕΙ να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου! Ενα ακόμη σύμπτωμα της ελληνικής γραφειοκρατίας ή μία ηθελημένη κατάχρηση του νόμου, που εξηγείται από την εσωστρεφή αδράνεια της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;