ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κανονικά οι άδειες στο Δημόσιο την προεκλογική περίοδο

Κανονικά οι άδειες στο Δημόσιο την προεκλογική περίοδο

Δεν αναστέλλονται οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι άδειες λόγω των εκλογών για υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η αναστολή των προσλήψεων ισχύει μόνο για δήμους και περιφέρειες, ενώ παρέχονται διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τους υπαλλήλους στους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και θα πρέπει να μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος χορηγείται: για απόσταση 100-200 χιλιομέτρων άδεια μιας εργάσιμης ημέρας, για απόσταση 201-400 χλμ. άδεια δύο ημερών, για απόσταση 401 χλμ. και άνω άδεια τριών ημερών. Αντίστοιχα για όσους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για απόσταση 200-400 χλμ. θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας, για απόσταση 401 χλμ. και πάνω θα λάβουν άδεια δύο ημερών.

Ως προς τις κανονικές άδειες, δεν προβλέπεται αναστολή για υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών. Αντίστοιχα, δεν θα ισχύσει για τις ευρωεκλογές η ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, αν και δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή σχετικές διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας. Για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 25η Μαΐου 2014 δεν κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του ισχύοντος για τις βουλευτικές εκλογές άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012, «δεδομένου ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δεν εμπλέκονται στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών».

Στο πλαίσιο αυτό, οι κανονικές άδειες απουσίας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα χορηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες εκάστου φορέα ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.