ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Προωθείται η διακρατική συμφωνία για τον θεσμό της μαθητείας στην Ε.Ε.

Θεσσαλονίκη: Προωθείται η διακρατική συμφωνία για τον θεσμό της μαθητείας στην Ε.Ε.

Από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι πρόδρομες διαδικασίες για τη μελλοντική σύναψη διακρατικών συνεργασιών, με αντικείμενο τη βελτίωση των συστημάτων μαθητείας στην Ευρώπη, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, που διοργάνωσε χθες και σήμερα στην πόλη το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι μαθητείες, καθώς και τα συναφή συστήματα μάθησης στο χώρο εργασίας, αποδεδειγμένα διευκολύνουν, σύμφωνα με το cedefop, τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλες οι χώρες ανεπτυγμένα συστήματα μαθητείας και πολλά κράτη-μέλη επιδιώκουν να ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές εντός της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η εκδήλωση προετοίμασε το έδαφος για τη σύναψη σχετικών συνεργασιών μεταξύ κρατών της Ευρώπης.

Χρηματοδοτική βοήθεια για συστήματα μαθητείας από το Erasmus+

"Για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, τα κράτη- μέλη σήμερα θεσμοθετούν σήμερα ''εγγυήσεις για τη νεολαία", μια απ' τις βάσεις των οποίων είναι οι μαθητείες. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ''εγγυήσεων για τη νεολαία'', το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση "Erasmus +", πρόσφατα αφιέρωσε συγκεκριμένη χρηματοδοτική βοήθεια για συστήματα μαθητείας. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη σύναψη συνεργασιών όσον αφορά το θέμα αυτό, μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών η οργανώσεων κοινωνικών εταίρων» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του cedefop.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν παραδείγματα δράσεων, προγραμμάτων και μεθόδων σχετικά με τις μαθητείες, τα οποία μπορούν να γίνουν αντικείμενο προσαρμογής σε άλλα κράτη μέλη του Erasmus +.
  

Νέοι εργαζόμενοι "έτοιμοι για δράση"

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο διευθυντής του Cedefop, Tζέιμς Καλέγια (James Calleja), επισήμανε ότι η πολυπλοκότητα των σημερινών θέσεων εργασίας δημιουργεί την απαίτηση οι νέοι εργαζόμενοι να είναι έτοιμοι για δράση πολύ νωρίς. «Αυτό εξυπηρετούν οι μαθητείες. Επιπλέον, η μάθηση στο χώρο εργασίας δημιουργεί μια ισχυρή αίσθηση επαγγελματικής ταυτότητας, που είναι σημαντική για τον αυτοσεβασμό των νέων», πρόσθεσε.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Επίτροπος Παιδείας και Πολιτισμού, Ανδρούλλα Βασιλείου, υπογράμμισε ότι οι ποιοτικές μαθητείες διευκολύνουν τη μετάβαση από το σχολείο στη δουλειά και ότι τα κράτη- μέλη επιβάλλεται να εκμεταλλευτούν πλήρως τις υπάρχουσες χρηματοδοτικές δυνατότητες για το σκοπό αυτό, μέσω του Erasmus+, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στο συνέδριο, ο διευθυντής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντόνιο Σίλβα Μέντες (Αntonio Silva Mendes) τόνισε ότι χρειάζεται δράση των κρατών- μελών, ώστε να προωθήσουν ευρύ φάσμα μαθητειών, με υψηλές προδιαγραφές, και ιδίως για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που καλύπτουν πολλούς τομείς.

Σημειώνεται ότι μόλις το 25%, κατά μέσο όρο, των επιχειρήσεων της ΕΕ με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους προσφέρει κατάρτιση σε μαθητευόμενους, αξιοποιώντας τον θεσμό των προγραμμάτων μαθητείας, σύμφωνα με σχετική έρευνα του 2010. Σε πολλά κράτη-μέλη, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο. Κι αυτό παρότι σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2011, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων (άνω του 70%) θεωρούν ότι τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν αποτελεσματική λύση για την εύρεση εργασίας