ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευκρινίσεις για 11 καταργηθέντες φορείς

Διευκρινίσεις για 11 καταργηθέντες φορείς

Αναλυτικές οδηγίες για το «τι μέλλει γενέσθαι» με τους εργαζόμενους στους οργανισμούς που συγχωνεύθηκαν και καταργήθηκαν, καθώς και διευκρινίσεις για τους υπαλλήλους που εξαιρούνται από την κινητικότητα και τις απολύσεις, περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνολικά, με νομοσχέδιο τον περασμένο Φεβρουάριο, καταργήθηκαν 23 φορείς, ωστόσο στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για 11 εξ αυτών, που απασχολούν την πλειονότητα των υπαλλήλων και έχουν περιπτώσεις «εξαιρέσεων».

Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην εγκύκλιο: «Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει την κατάργηση – συγχώνευση φορέων που δεν κρίνονται πλέον απαραίτητοι. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ που καταργούνται οδηγούνται σε υποχρεωτική αποχώρηση, ενώ οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ εντάσσονται σε κινητικότητα με πρόβλεψη όμως ρητών εξαιρέσεων». Μεταξύ αυτών οι γυναίκες υπάλληλοι σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας κ.ά. Ειδικότερα, στο ΤΕΟ, το προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου τίθεται σε διαθεσιμότητα, με εξαίρεση τους υπαλλήλους που έχουν υποβάλει αίτηση για μετάταξη. Επιπλέον εξαιρούνται, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, όσοι υπηρετούν στα διόδια Μαλγάρων και Ακτίου. Οι εργαζόμενοι μεταφέρονται και εντάσσονται αυτοδίκαια στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.».

Στην ΕΑΧΑ Α.Ε. λύονται αυτοδικαίως όλες οι συμβάσεις με εξαίρεση τις εγκυμονούσες ή όσες είναι σε κατάσταση λοχείας, οι οποίες μετατάσσονται στον φορέα όπου μεταφέρονται οι αρμοδιότητες. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους εργαζόμενους στο «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και τον «Οργανισμό Παιδικών και Εφηβικών Βιβλίων», όπως επίσης και στο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών», το «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» και το «Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων». Ωστόσο ο διευθυντής, ο αναπληρωτής διευθυντής και τα μέλη του Δ.Σ. του «Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών/Δικονομικών Μελετών» αποτελούν μέλη επιτροπών που διευθύνουν τα Εργαστήρια των δύο φορέων και θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Τέλος, ως προς τα ΝΠΔΔ ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ, ΟΡΣΙ και «Οργανισμός Κωπαΐδας» οι εργαζόμενοι τίθενται σε διαθεσιμότητα με εξαίρεση όσους ήδη έχουν κάνει αίτηση μετάταξης ή έχουν ήδη εκδοθεί γι’ αυτούς οριστικοί πίνακες.