ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο κόστος στα διαγνωστικά

Νέο κόστος στα διαγνωστικά

Σε αναστολή της επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ προχωρούν από αύριο τα διαγνωστικά κέντρα και οι εργαστηριακοί γιατροί. Ετσι, από αύριο, όσοι ασφαλισμένοι απευθύνονται στα διαγνωστικά κέντρα θα πληρώνουν εξ ολοκλήρου το κόστος των εξετάσεων και όχι μόνο τη συμμετοχή τους (15% της δαπάνης). Το υπουργείο Υγείας έχει δώσει οδηγίες στις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών να θέσουν στη μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότητα τα εργαστήρια των μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ –Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας– προκειμένου να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους.

Οι εργαστηριακοί γιατροί και οι υπεύθυνοι των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων ζητούν αύξηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις για το 2014. Οπως επισημαίνουν, το 2013 ο προϋπολογισμός γι’ αυτές τις εξετάσεις ήταν 300 εκατομμύρια ευρώ και εκτελέστηκαν εξετάσεις και πράξεις αξίας 590 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα οι πάροχοι να κληθούν να επιστρέψουν στον ΕΟΠΥΥ (clawback) σχεδόν το 40%-50% του κύκλου εργασιών τους. Για το 2014 ο προϋπολογισμός είναι κατά 20% μειωμένος και, σύμφωνα με τους παρόχους, θα εξαντληθεί το πρωτο εξάμηνο.