ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οπισθοδρομεί ο νέος Οργανισμός του Πανεπιστημίου Αθηνών

13s6panepist
13s1pan1

Αρωμα… πρύτανη αναδίδει ο νέος Οργανισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το προσχέδιο του Οργανισμού, τα βασικά σημεία του οποίου παρουσιάζει σήμερα η «Κ», σε κρίσιμα ζητήματα δίνει προβάδισμα αρμοδιοτήτων στον πρύτανη και τη Σύγκλητο, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το νεοσυσταθέν Συμβούλιο. Και αυτό παρότι ο νόμοςπλαίσιο 4009 του 2011 του δίνει την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των τριών οργάνων διοίκησης. Μάλιστα, στο οργανόγραμμα ο πρύτανης παρουσιάζεται πρώτος, υπεράνω του Συμβουλίου και της Συγκλήτου. Το προσχέδιο του Οργανισμού αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση της Συγκλήτου μεθαύριο και θα προκαλέσει αντιδράσεις: τόσο από τους πανεπιστημιακούς και φοιτητές που τάσσονται συλλήβδην κατά του νόμου 4009/2011, όσο και από εκείνους που διαπιστώνουν ότι το πνεύμα και η φιλοσοφία του νόμου 4009 ακυρώνονται στην πράξη. Ειδικότερα, το προσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• Οι Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού μειώνονται σε δύο από τρεις έως τώρα ενώ οι Διευθύνσεις μειώνονται κατά τρεις. Η μείωση κατά 30% των διοικητικών υπηρεσιών έχει πρόθεση την καλύτερη διαχείριση του εναπομείναντος προσωπικού, ύστερα και από την έξοδο -λόγω διαθεσιμότητας- 399 διοικητικών υπαλλήλων.

• Για την κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του απολογισμού, το προβάδισμα δίνεται στη Σύγκλητο. Το άρθρο ΙΑ 2 λέει: «Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφωνίας Επιτροπής και Συμβουλίου ζητείται πάλι η γνώμη της Συγκλήτου, βάσει της οποίας γίνεται η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων. Εάν η διαφωνία Συμβουλίου-Επιτροπής παραμένει, η Σύγκλητος τελικώς αποφασίζει».

• «Ψαλιδίζεται» η παρεμβατική αρμοδιότητα του Συμβουλίου στη διαδικασία επιλογής πρύτανη και κοσμητόρων, καθώς ορίζεται ότι πρέπει να επιλεγούν τρεις υποψήφιοι και όχι έως τρεις, όπως λέει η γνωμοδότηση του ΝΣΚ επί του θέματος.

• Προβλέπεται Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (60% από καθηγητές – 40% από φοιτητές της σχολής), αρμόδιο για την «αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με κάθε πρόγραμμα σπουδών της σχολής».

• Οι εργαζόμενοι θα έχουν λόγο «για τη σύναψη συμβάσεων για την καθαριότητα, φύλαξη και συντήρηση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων» καθώς θα μετέχουν σε σχετική επιτροπή.

• Το περιεχόμενο κάθε προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από γνώμη του Τμήματος και εισήγηση της οικείας Κοσμητείας ή, σε περίπτωση συνεργασίας περισσοτέρων Σχολών, των οικείων Κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. (Παραλείπει το Συμβούλιο παρά την πρόβλεψη στον νόμο 4009).