ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eπανέλεγχος συμβάσεων Δημοσίου

Eπανέλεγχος συμβάσεων Δημοσίου

Υπό εξονυχιστικό έλεγχο τίθενται οι συμβάσεις δημοσίων υπαλλήλων των τελευταίων 15 ετών οι οποίες μετατράπηκαν από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Ο έλεγχος με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη θα διενεργηθεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και αφορά περίπου 40.000 πρώην συμβασιούχους οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν με το λεγόμενο Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου, τον νόμο Παπανδρέου ή υπηρετούσαν σε δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν λόγω «Καλλικράτη» και εν συνεχεία μετατάχθηκαν σε υπηρεσίες των δήμων. Βάσει της νομοθεσίας, όσων οι συμβάσεις εντοπιστούν ότι έχουν μετατραπεί παρανόμως, θα απολυθούν.

Η υπουργική απόφαση που υπεγράφη προβλέπει τη θέσπιση ενός αντικειμενικού συστήματος επανελέγχου των συμβάσεων, υπό τη συνολική εποπτεία του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία του επανελέγχου, οι προτεραιότητες των φορέων ή των ειδικοτήτων που θα επανελεγχθούν, η σύνθεση των κλιμακίων ελέγχου, καθώς και η υποβολή περιοδικών εκθέσεων προόδου των ελέγχων.

«Οφείλουμε να ελέγξουμε το σύνολο των συμβάσεων που έχουν μετατραπεί, προκειμένου να διαλύσουμε οποιαδήποτε σκιά μπορεί να πλανάται. Το οφείλουμε στη μεγάλη πλειοψηφία των εντίμων και ικανών δημοσίων υπαλλήλων», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Η διαδικασία του ελέγχου έχει ως εξής: Το υπουργείο θα εκδώσει εγκύκλιο με την οποία θα ζητείται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού του συνόλου των φορέων του Δημοσίου να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία όσων μετέτρεψαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Η συνολική κατάσταση θα προωθηθεί στα κλιμάκια ελέγχου και στο ΑΣΕΠ. Παράλληλα, θα συγκροτηθούν κλιμάκια ελέγχου ανά φορέα που θα αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη και θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτό επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητής ελεγκτικού οργάνου του Δημοσίου.

Τα κλιμάκια, μέσω συντονιστών, θα συνεργάζονται μεταξύ τους και μέσω του τρόπου που περιγράφεται στην υπουργική απόφαση θα αποστέλλουν αιτιολογημένο πόρισμα στο ΑΣΕΠ. Ο υπάλληλος θα μπορεί να εκφράσει τη θέση του ενώπιον του ΑΣΕΠ αλλά και ενώπιον του κλιμακίου ελέγχου. Επίσης το ΑΣΕΠ θα μπορεί να αναπέμψει το πόρισμα στο κλιμάκιο ελέγχου αν θεωρήσει ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η έκθεση.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, το ΑΣΕΠ καλείται να αποτυπώσει σε έκθεση τα ευρήματά του.