ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ο Νικηφόρος Διαμαντούρος

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ο Νικηφόρος Διαμαντούρος

  Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε σήμερα τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο τακτικό μέλος της στην προκηρυχθείσα έδρα, στον κλάδο της Πολιτικής Επιστήμης. O κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος γεννήθηκε το 1942. Tο 1963 έλαβε με υποτροφία το πτυχίο του Πανεπιστημίου Indiana και ακολούθως εφοίτησε με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Columbia της Ν. Υόρκης όπου έλαβε δύο μεταπτυχιακά (1965-1967) και το διδακτορικό δίπλωμα του ιδίου Πανεπιστημίου το (1972). Διετέλεσε λέκτορας  στο Τμήμα Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του  Orange County Community College (1973-1977).

Υπότροφος ερευνητής του ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα, μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Κολλέγιο Αθηνών (1978-1983), διευθυντής προγραμμάτων στο Συμβούλιο Ερευνών για τις Κοινωνικές Επιστήμες Ν. Υόρκης (1983-1988), διευθυντής του ελληνικού ινστιτούτου διεθνών και στρατηγικών μελετών (1988-1991), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1988-2009). Διευθυντής Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (1995-1998). Συνήγορος του Πολίτη (1998-2003) και Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (2003-2013).

Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στο Κέντρο Juan March για προχωρημένες σπουδές στις κοινωνικές επιστήμες (Μαδρίτη 1997). Μέλος ομάδας εργασίας για την Ελλάδα στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ (1974-1977) και αντεπιστέλλον μέλος του σεμιναρίου για το κράτος στο πανεπιστήμιο Columbia και στο μεταπτυχιακό κέντρο του δημοτικού πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης (1972-1978, 1983-1988). Διετέλεσε μέλος (1982-2005) σε διοικητικά συμβούλια, συντονιστικές επιτροπές, ερευνητικά ινστιτούτα, σε εταιρείες πολιτικής επιστήμης και είναι μέλος στη συμβουλευτική και ελεγκτική επιτροπή του ιδρύματος «Θώραξ» και του College Year in Athens.

 Επίσης από το 1992 έως το 2011 σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, του Συμβουλίου Ερευνών  International Forum  for  Democratic Studies (ΗΠΑ), της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, συμμετείχε σε συνέδριο της λέσχης Bilderberg, του Εθνικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και υπήρξε Fellow του Rotary International και του ιδρύματος Ωνάση.

 Μετέχει σε οκτώ επιστημονικές εταιρείες διεθνείς και ελληνικές, καθώς και σε επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α. Το σύνολο του επιστημονικού του έργου συγκροτείται σε τρεις ενότητες : Η πρώτη, αφορά στη συγκρότηση σύγχρονου κράτους και τις συνακόλουθες πολιτικές συγκρούσεις στην Ελλάδα κυρίως κατά τον 19ο αιώνα. Η δεύτερη αφορά στη δημοκρατία και ιδιαίτερα στις διαδικασίες μετάβασης από ολοκληρωτικά και ιδίως αυταρχικά σε δημοκρατικά καθεστώτα. Εξετάζονται οι παράγοντες διαμορφώσεως και εξελίξεως της δημοκρατίας σε μια κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ελληνική πολιτική ζωή και την Μεταπολίτευση. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στη δημόσια διοίκηση και το θεσμό του Οmbudsman με έμφαση στο κράτος δικαίου. Τέλος προβαίνει σε συγκριτική προσέγγιση των διαδικασιών, θεσμών και φαινομένων που αφορούν καταρχήν τη ναπολεόντεια εμπειρία με ιδιαίτερη έμφαση στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτοτελή έργα

1.Οι απαρχές συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1821- 1828 (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2002), σελίδες 472. Μετάφραση: Κ. Κουρεμένος.

2. Πολιτισμικός Δυϊσμός και Πολιτική Αλλαγή στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης Αθήνα  εκδόσεις Αλεξάνδρεια 2000,  μετάφραση Δημ. Σωτηρόπουλου από το πρωτότυπο Cultural Dualism and Political Change in Postauthoritarian Greece,  Estudio – Working Paper, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1994, σελ.159.

Άλλες μελέτες και άρθρα
1.«Επίμετρο: επανεξετάζοντας τον πολιτισμικό δυϊσμό». Στο Α. Τριανταφυλλίδου, Ρ. Γρώπα και Χ. Κούκη, επιμ. Ελληνική Κρίση και Ευρωπαϊκή Νεωτερικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2013, σελ.307-340.
2. Χρηστή διοίκηση, κράτος δικαίου και ηθική: κρίσιμες παράμετροι της ποιότητας της δημοκρατίας (Ν. Διαμαντούρου, Νομικό Βήμα 2013 σελ.1145-1155.
3. Democracy and the State in the New Southern Europe (Οξφόρδη: Oxford University Press, 2006, σελίδες 433. (Συνεπιμέλεια με Richard Gunther, Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλο, N. Diamandouros).
4.The European Ombudsman: Οrigins, Establishment, Evolution, Λουξεμβούργο N. Diamadouros, Editor, Office for official publications of the European Communities, 2005.
Ο κ. Ν. Διαμαντούρος γράφει την εισαγωγή (σελ. 1-12) όπου παρουσιάζει τους επιμέρους συμμετέχοντες στον τόμο. Επίσης γράφει το τελευταίο κεφάλαιο (σελ. 217-240) με τίτλο : Reflections on the Future Role of the Ombudsman in a Changing Europe.

5. The Politics of Democratic Consolidation Europe in Comparative Perspective Βαλτιμόρη: MD: The Johns Hopkins Universtity Press1995, σελίδες 493 (Συνεπιμέλεια με τους Richard Gunther και Hans Jurgen Puhle). Με τους δύο άλλους συνεπιμελητές ο κ. Διαμαντούρος γράφει τον πρόλογο (σελ 1-32) και τον επίλογο (σελ 389-414).
6. Parties, Politics, and Democracy in the New Southern Europe Βαλτιμόρη The Johns Hopkins University Press, 2001, σελίδες 471. (Συνεπιμέλεια με τον Richard Gunther).
7. «Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και η εφαρμογή του Δικαίου της Ε.Ε. από τα κράτη- μέλη». Στο Σωτήρης Ντάλης, επιμ., Βύρων Θεοδωρόπουλος, ο διπλωμάτης και δάσκαλος: κείμενα στα χνάρια της σκέψης του Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2010, σελ. 55-101.
8. «The Ombudsman Institution and the Quality of Democracy» Distinguished Speaker Lectures, No 3/ 2006  Σιένα: Πανεπιστήμιο της Σιένα, 2006 σελ.1-30. Η ομιλία αυτή εντάσσει τη μελέτη του θεσμού του Ombudsman (Συνηγόρου του Πολίτη ή Διαμεσολαβητή)  στη σύγχρονη θεωρία της δημοκρατίας.
9. «Δημοκρατία, κράτος δικαίου και  Οmbudsman» Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης , 27 2006, σελ.151-167.
10. «The European Ombudsman and Good Administration Post Lisbon». Στο Diamond Ashiagbor  και Ioannis Lianos, επιμ. The European Union after the Treaty of Lisbon (Cambridge University Press 2012),σελ. 210-226.
11. «Regime Change and the Prospects for Democracy in Greece, 1974-1986».  Στο Guillermo O’ Donell, Philippe C. Schmitter και Laurence Whitehead, επιμ. Trasitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy (Βαλτιμόρη και Λονδίνο : The Johns Hopkins University Press 1986), σελ.138-164.
12. «Democratization in Southeastern Europe: Theoretical Considerations, Evolving Trends». Στο  Geoffrey Pridham  και  Tom Gallager Experimenting with Democracy. Regime Change in the Balkans, Routledge, Λονδίνο, 2000, σελ. 24-64.
13. «Vers la reconnaissance d’un droit d’accès aux informations détenues par les autorités». Στο Τhe European Convention on Human Rights, a living instrument Essays in Honor of Christos L. Rozakis.  Βρυξέλλες: Bruylant 2011, σελ. 131-153.
14. «The Relationship between the Principle of Good Administration and Legal Obligations» Στο Claus Baudenbacher, Claus Gulman, Koen Lenaerts, Emmanuel Coulon και Eric Barbier de la Serre, Liber Amicorum en l’honneur de Bo Vesterdorf , Bruylant, 2007, σελ. 315-341.
15. «Δημόσια διοίκηση και ανάπτυξη: Οι πολιτισμικές διαστάσεις μιας κρίσιμης σχέσης». Στο Τάσος Γιαννίτσης, επιμ., Ελληνική οικονομία: Κρίσιμα ζητήματα οικονομικής πολιτικής, Αθήνα, Alpha Bank, Ιστορικό Αρχείο, 2008, σελ. 161-184.
16. «Greek Politics and Society in the 1990s». Στο Graham T. Allison Kalypso Nicolaidis, επιμ, The Greek Paradox:  Promise vs Performance Cambridge, MAQ The MIT Press, 1997, σελ.23-37.
17. «Περίοδος συνταγματικής μοναρχίας» Στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄ Νεώτερος Ελληνισμός από 1833 έως 1881, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1977, σελ. 105-132.
18. A Bibliographical Essay on Southern Europe and its Recent Transition to Democracy, European University Institute, Working Paper, 86/208, 1986, σελ. 151. Συνεπιμέλεια με ομάδα συνεργατών. Βιβλιογραφικό σημείωμα για τους φοιτητές.

19. “Improving EU Competition Law Procedures by Applying Principles of Good Administration: The Role of the Ombudsman”. Στο Journal of European Competition Law & Practice, 1: 5 (2010), 379-396.