ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κατάργηση μοριοδότησης, «αγκάθι» στο ν/σ για προϊσταμένους Δημοσίου

Η κατάργηση μοριοδότησης, «αγκάθι» στο ν/σ για προϊσταμένους Δημοσίου

Η κατάργηση της μοριοδότησης καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα διενεργείται η συνέντευξη των υποψήφιων για τις θέσεις των προϊσταμένων και των διευθυντών του Δημοσίου είναι τα δύο «μελανά σημεία» -βάσει των σχολίων που εμφανίζονται στη διαβούλευση- του σχετικού νομοσχεδίου που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η διαβούλευση του επίμαχου νομοσχεδίου που αφορά τον νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων και διευθυντών στο Δημόσιο ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες. Εν συνεχεία το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή «εγκαινιάζοντας» τις εργασίες της αμέσως μετά τις εκλογές. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο, ως έχει, η βαθμολογία του υποψηφίου θα εξάγεται από τις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη σε κυμαινόμενο ποσοστό ανάλογα με τη θέση. Για τις θέσεις των γενικών διευθυντών η βαθμολογία θα προκύπτει κατά 30% από τις γραπτές εξετάσεις και κατά 70% από τη συνέντευξη, για τους διευθυντές η αναλογία θα είναι αντίστοιχα 40%-60%, ενώ για τους τμηματάρχες θα είναι 50%-50%.

Ως προς τη μοριοδότηση, αυτή καταργείται και πλέον θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα δυναμικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων, δηλαδή τις δεξιότητες, τις ικανότητες και το ταλέντο, ενώ μειώνεται η αξία των τυπικών προσόντων, τα οποία θα εξετάζονται μόνο κατά το πρώτο στάδιο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υποψήφιοι πληρούν τα βασικά στοιχεία που περιγράφονται στην προκήρυξη της θέσης.

Στο στάδιο της διαβούλευσης έχουν γίνει 192 σχόλια, τα οποία κυρίως εστιάζουν στη βαρύτητα και τη «διαφάνεια» της συνέντευξης ως κριτηρίου επιλογής, αλλά και στην κατάργηση, επί της ουσίας, των τυπικών προσόντων (πτυχίων κτλ…). «…Στο κάτω κάτω της γραφής, έχουμε τόσους “δικούς μας ανθρώπους” με εγνωσμένο “ταλέντο” στο μάνατζμεντ. Τα πτυχία θα κοιτάμε;», σχολιάζει ο χρήστης ΙΝS. «Στο επίπεδο που αφορά προϊσταμένους τμημάτων, το Συμβούλιο της Συνέντευξης δεν θα πρέπει να απαρτίζεται μόνο από υπηρεσιακούς παράγοντες. Για προφανείς λόγους διασφάλισης της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας επιβάλλεται η σύνθεσή του να είναι ανοιχτή όπως ακριβώς και η σύνθεση των συμβουλίων για τις θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων, δηλαδή να συμμετέχουν μέλη του ΣΕΠ, γενικοί διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και εμπειρογνώμονας του ιδιωτικού τομέα», γράφει ο χρήστης Αλέξανδρος.

Αρκετά σχόλια προτείνουν να συνεκτιμώνται τα τυπικά προσόντα, ενώ ενδεικτικό είναι σχόλιο ανώνυμου χρήστη που ζητεί στην επιλογή τμηματαρχών «επειδή ο αριθμός τους είναι συγκριτικά μεγαλύτερος, για λόγους απόλυτης διαφάνειας να απαλειφθεί η συνέντευξη». Από τη διαβούλευση δεν λείπουν βεβαίως και σχόλια σε πιο έντονο ύφος. «Πρέπει πλέον να καταλάβουμε στη δημόσια διοίκηση ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε με τα πρότυπα του ’60. Ζούμε στο 2014 όπου υπάρχει αφθονία σε πτυχιούχους. Δεν γίνεται λοχίας να διατάζει λοχαγό», γράφει ο χρήστης Δ.Μ.