ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣτΕ: Υπέρ αυτοδίκαιης αργίας υπαλλήλων αυτομάτως μετά τη δίωξη

ΣτΕ: Υπέρ αυτοδίκαιης αργίας υπαλλήλων αυτομάτως μετά τη δίωξη

Επιβεβλημένη  για λόγους δημοσίου συμφέροντος αλλά και εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε «πιλοτική δίκη», η νέα διάταξη του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, βάσει της οποίας οι δημόσιοι υπάλληλοι που υποπίπτουν σε πειθαρχικό αδίκημα τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία αυτομάτως μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος τους ή με την παραπομπή τους σε πειθαρχικό συμβούλιο. Αλλωστε, όπως διευκρινίζουν στην απόφασή τους (1900/2014) οι σύμβουλοι επικρατείας, η αυτοδίκαιη αργία είναι συνταγματική καθώς μεταξύ άλλων δεν συνεπάγεται απόλυση.

Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο είχε προσφύγει εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία για πειθαρχικά παραπτώματα τον Δεκέμβριο του 2012. Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου απέρριψε την προσφυγή, κρίνοντας τη νέα αυστηροποιημένη διάταξη του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα συνταγματική και εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και επιβεβλημένη για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η αυτοδίκαιη αργία δεν αποτελεί πράξη απόλυσης καθώς δεν επιφέρει λύση της υπαλληλικής σχέσης ή απώλεια της οργανικής θέσης. Είναι «προσωρινό διοικητικό μέτρο», υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι επικρατείας, «το οποίο συνεπάγεται τη για λόγους δημοσίου συμφέροντος διακοπή της ενεργού ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εκκρεμότητας της πειθαρχικής ή ποινικής υπόθεσης. Από πλευράς εννόμων αποτελεσμάτων δεν ισοδυναμεί με απόλυση ή υποβιβασμό».

Στην απόφαση επισημαίνεται, άλλωστε, ότι τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων κατοχυρώνονται δεδομένου ότι όντας σε αργία εξακολουθούν να λαμβάνουν το 75% του μισθού τους, ενώ η όλη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών. «Η αυτοδίκαιη αργία δεν πλήττει τον υπάλληλο τόσο ώστε να προσλαμβάνει ποινική χροιά και να λογίζεται ως ποινική κύρωση κατά την έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ», αναφέρουν.