ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι πολίτες στράφηκαν στα ΚΕΠ

Οι πολίτες στράφηκαν στα ΚΕΠ

  Υψηλή ανταπόκριση στους πολίτες έχουν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι νέες υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, το τελευταίο τρίμηνο, συνολικά σε όλη τη χώρα τα ΚΕΠ παρείχαν 229.795 βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης, 89.086 βεβαιώσεις γέννησης, 527 βεβαιώσεις ιθαγένειας, 11.945 ασφαλιστικές ενημερότητες και βεβαιώσεις οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ, καθώς και 11.850 βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων & εκκαθαριστικά σημειώματα του ΝΑΤ. «Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ΚΕΠ με παροχή περισσοτέρων υπηρεσιών online», δήλωσε κατά την επίσκεψή του στο ΚΕΠ Π. Φαλήρου ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.