ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Thyssen ζητεί με προσφυγή την επιστροφή 115 εκατ. ευρώ

Η Thyssen ζητεί με προσφυγή  την επιστροφή 115 εκατ. ευρώ

Με προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντησε η γερμανική Thyssenkrupp/HDW στην καταλογιστική πράξη του υπουργού Εθνικής Αμυνας για το ποσό των 115 εκατ. ευρώ, τα οποία πληρώθηκαν μετά το 2010 και τα οποία ζητεί να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Η γερμανική εταιρεία ισχυρίζεται ότι η καταλογιστική πράξη δεν είναι νόμιμη, ότι κακώς εκδόθηκε από τον υπουργό Αμυνας και ότι θα έπρεπε η ίδια να είχε κληθεί προηγουμένως σε ακρόαση.

Οπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Αμυνας, η προσφυγή εναντίον της Thyssenkrupp/HDW έγινε με βάση τον Ν. 2690/99, που προβλέπει ότι σε περίπτωση που υφίσταται θέμα προστασίας του «δημοσίου συμφέροντος», δεν είναι υποχρεωτική προηγούμενη ακρόαση. Σε ό,τι αφορά το θέμα της «αρμοδιότητας», οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο υπουργός Αμυνας είναι απόλυτα αρμόδιος, η δε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα είναι εκτελεστή από το Δημόσιο Ταμείο, το οποίο υπάγεται στον υπουργό Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Αμυνας έχει καταθέσει αυτοτελή προσφυγή στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο των Παρισίων εναντίον των ΕΝΑΕ, της Thyssenkrupp, της Abu Dhabi Mar και της Privinvest, διεκδικώντας 3,5 δισ. ευρώ ως αποζημίωση για την υπόθεση των υποβρυχίων. Της προσφυγής του ΥΕΘΑ είχε προηγηθεί προσφυγή στο ίδιο δικαστήριο από τα ΕΝΑΕ και τον ιδιοκτήτη τους κ. Ισκαντάρ Σάφα, με την απαίτηση ποσού 1,3 δισ. ευρώ. Στο υπουργείο Αμυνας θεωρούν ότι η διεκδικητική πολιτική απέδωσε, κάτι που καταδεικνύει το γεγονός ότι ο κ. Σάφα συμφώνησε να αναλάβει το Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των υποβρυχίων. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει πριν από ένα μήνα. Με την προοπτική αυτή και λόγω της ανάγκης για την ταχύτερη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα των υποβρυχίων, το Π.Ν. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία του κύριου υπεργολάβου, της γερμανικής HDW.

Πριν από ένα μήνα περίπου, ο πρόεδρος της εταιρείας ThyssenKrupp HDW, Dr. Hans Cristoph Atzpodien, είχε συνάντηση με τον υπουργό Αμυνας, όπου συμφωνήθηκε οι Γερμανοί να επιβλέπουν και να συντονίζουν τις εργασίες στα υποβρύχια, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και τα τεστ ξηράς και θαλάσσης. Στη συνάντηση αυτή, τέθηκε το θέμα των ελληνικών διεκδικήσεων απέναντι στα ΕΝΑΕ και τις άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της HDW, χωρίς ωστόσο να γίνει ειδική αναφορά στη συγκεκριμένη προσφυγή, η οποία αφορά ανταλλακτικά. Σύμφωνα με πηγές του Π.Ν., στο μέτρο που τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες αποπεράτωσης των υποβρυχίων, το θέμα θα λυθεί αυτομάτως.