ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναρτήθηκαν τα κτηματολογικά στοιχεία τριών ακόμα δήμων

Αναρτήθηκαν τα κτηματολογικά στοιχεία τριών ακόμα δήμων

Δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων κτηματογράφησης για τους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκοπούλου-Μεσογαίας παρέχεται από χθες, καθώς αναρτήθηκαν τα κτηματολογικά στοιχεία των παραπάνω δήμων. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης ή ένσταση αναφορικά με τα στοιχεία που θα βρουν αναρτημένα στο αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους του εξωτερικού αλλά και το ελληνικό Δημόσιο η προθεσμία υποβολής διορθώσεων ή ενστάσεων λήγει σε τέσσερις μήνες, αντί δύο. Αποσπάσματα από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

Μέσω της ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ελέγξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου. Η εταιρεία επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν τη φάση, προκειμένου να αποφευχθεί μελλοντική ταλαιπωρία. Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου: www.ktimatologio.gr. Παράλληλα, ηλεκτρονικά μπορεί να υποβληθεί και η αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων, μέσω της ειδικής εφαρμογής, αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν τον αριθμό πρωτοκόλλου δήλωσης, κωδικό προσώπου και ιδιοκτησίας, τα οποία αναγράφονται στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.

Οι διευθύνσεις των γραφείων Κτηματογράφησης είναι:

Για τους Δήμους Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης: Χρυσάνθου Τραπεζούντος και Αθανασίου Διάκου 29, Ελληνικό. Για τον Δήμο Κρωπίας: Σπύρου Δάβαρη 77, Κορωπί. Για τον Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας: Γεωργίου Παπαβασιλείου 44, Μαρκόπουλο.