ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιμόρφωση 12.000 εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση σχολικής βίας

Επιμόρφωση 12.000 εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση σχολικής βίας

Στόχος μας είναι η κινητοποίηση, η συνεργασία και η εμπλοκή όλων των θεσμικών φορέων και των πολιτών στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου για ένα ασφαλές, ειρηνικό και δημοκρατικό σχολείο». Με τη φράση αυτή κλείνει το μήνυμα του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη προς εκπαιδευτικούς και μαθητές για την 6η Μαρτίου, Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, έως σήμερα, περίπου 12.000 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στη διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, εκπονήθηκε ένα πλήρες, επιστημονικά έγκυρο και επικαιροποιημένο υλικό για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο, και υλοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία.