ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Alpha Bank: Στήριξη στα στελέχη που διώκονται

Alpha Bank: Στήριξη στα στελέχη που διώκονται

Την «πλήρη και σταθερή εμπιστοσύνη και στήριξη» προς τη διοίκηση και προς τα ανώτατα στελέχη της Alpha Bank που σχετίζονται με το θέμα των δανείων προς τον κ. Σταύρο Ψυχάρη υπογράμμισε το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας που συνεδρίασε χθες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες ασκήθηκε δίωξη για την δανειοδότηση του κ. Ψυχάρη σε ανώτατα στελέχη και μέλη της διοίκησης της Alpha Bank.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Alpha Bank αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Τραπέζης, κατόπιν ενημερώσεως ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη κατ' Ανωτάτων (εν ενεργεία και αποχωρησάντων) Στελεχών της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (εν ενεργεία) Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, αναφορικά με χορηγηθέντα υπό της Τραπέζης δάνεια προς τον κ. Σταύρο Ψυχάρη για την εκ μέρους του απόκτηση μετοχών εκδόσεως του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, συνήλθε σε συνεδρίαση την 3 Μαρτίου 2016 και, αφού έλαβε υπόψιν άπαντα τα παρασχεθέντα στοιχεία και πληροφορίες υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών της Τραπέζης, ενεργώντας συμφώνως προς τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EB) και αξιολογώντας τις συνέπειες των δικαστικών ενεργειών επί της φήμης των ανωτέρω προσώπων, ομοφώνως απεφάσισε, με σεβασμό προς την Ελληνική Δικαιοσύνη με το έργο της οποίας δεν εμπλέκεται σε καμμία περίπτωση η παρούσα διαδικασία, όπως επιβεβαιώσει την πλήρη και σταθερή αυτού εμπιστοσύνη και στήριξη προς τη Διοίκηση της Τραπέζης και προς τα Ανώτατα Στελέχη που φέρονται σχετιζόμενα με την ανωτέρω υπόθεση. Η Alpha Τράπεζα, όπως πάντα, λειτουργεί για την προστασία των Μετόχων και των Καταθετών της ως και για τη διαφύλαξη της φήμης και Πελατείας της, και τούτο θα συνεχίσει να πράττει».