ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν θα πληρώνουν δημοτικά τέλη πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ναοί

Δεν θα πληρώνουν δημοτικά τέλη πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ναοί

Απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη πανεπιστήμια, ΤΕΙ και οι ναοί σε όλη τη χώρα. Αυτό προβλέπει διάταξη του υπουργείου Παιδείας που θα κατατεθεί στη Βουλή και η οποία προκαλεί την οξύτατη αντίδραση της ηγεσίας της ΚΕΔΕ. Επίσης το υπουργείο σκοπεύει να ρυθμίσει ζητήματα που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα, όπως η νομιμοποίηση ενεργειών σε διάφορα ΑΕΙ της χώρας (π.χ. όταν πρύτανης στο ΕΚΠΑ ήταν ο νυν υφυπουργός Παιδείας Θεοδόσης Πελεγρίνης) και εξόδων των ΕΛΚΕ στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ειδικότερα, η ρύθμιση προβλέπει ότι «απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά οι ιεροί ναοί και τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ». Επίσης, «τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, κατόπιν δήλωσής τους στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, απαλλάσσονται από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα για όσο διάστημα η εντασσόμενη στο σχέδιο έκταση χρησιμοποιείται από αυτά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς εν γένει σκοπούς». «Η κεντρική διοίκηση, χωρίς διαβούλευση, μειώνει τη δυνατότητα εισπραξιμότητας της αυτοδιοίκησης και αυξάνει τις υποχρεώσεις της. Με αυτό τον τρόπο οι δήμοι δεν μπορούν να επιβιώσουν», δήλωσε χθες στην «Κ» ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων, Γεώργιος Πατούλης.

Τέλος, σε διαβούλευση από το υπουργείο Παιδείας θα τεθεί η η πρόταση για την τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση ειδικοτήτων και συγχώνευση κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών. Η διάρθρωση σπουδών είναι ίδια με σήμερα και το έτος μαθητείας θα περιλαμβάνει μία ημέρα εκπαίδευσης στο σχολείο και τέσσερις πρακτικής άσκησης σε χώρους εργασίας. Οι ασκούμενοι θα αμείβονται με το 75% του ανειδίκευτου εργάτη και θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη.