ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμφωνία συνεργασίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με ΑΕΙ

Συμφωνία συνεργασίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με ΑΕΙ

Σε συνεργασίες με συμβατικά ΑΕΙ σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προχωρεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΕΑΠ Βασίλης Καρδάσης και οι πρυτάνεις Αντώνης Τουρλιδάκης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Πετράκος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Βενετσάνα Κυριαζοπούλου του Πανεπιστημίου Πατρών υπέγραψαν σύμφωνα συνεργασίας, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα υλοποίησης νέων, κοινών προγραμμάτων σπουδών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, βελτίωσης της ερευνητικής συνεργασίας και αξιοποίησης του επιστημονικού έργου.