ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣτΕ: Αποχώρηση πρυτάνεων μετά τη συμπλήρωση των 67 ετών

ΣτΕ: Αποχώρηση πρυτάνεων μετά τη συμπλήρωση των 67 ετών

Μόνο την τιμή θα έχουν να κλείσουν την ακαδημαϊκή θητεία τους στον πρυτανικό θώκο όσοι πανεπιστημιακοί εκλεγούν στη θέση μετά από τα 64 τους χρόνια. Και αυτό διότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη θέση χωρίς να ολοκληρώσουν τη θητεία τους.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η θητεία των πρυτάνεων των πανεπιστημίων (και κατ΄ αναλογία των προέδρων ΤΕΙ) δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία του καθηγητή που συμπλήρωσε το ανώτατο όριο ηλικίας (67ο έτος) και για το λόγο αυτό πρέπει να εγκαταλείψει το ίδρυμα.

Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι η θητεία είναι τετραετής εκείνοι που θα ολοκληρώσουν και τα 4 χρόνια της θητείας τους είναι οι πρυτάνεις που θα εκλεγούν πριν συμπληρώσουν τα 63 χρόνια της ηλικίας τους.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει τέως πρύτανης πανεπιστημίου και ζητούσε να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργού Παιδείας με τις οποίες βεβαιώνεται η λήξη της θητείας του λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας με συνέπεια να αποχωρεί υποχρεωτικά, όπως επίσης ζητούσε να ακυρωθεί ο διορισμός του νέου πρύτανη.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, ερμηνεύοντας το άρθρο 16 του Συντάγματος που αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη νομοθεσία (Νόμο 4009/2011) απέρριψε την προσφυγή του τέως πρύτανη, κρίνοντας ότι «οι διατάξεις του νόμου 4009/2011, ερμηνευόμενες σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θεσπίζουν δυνατότητα συνεχίσεως και ολοκληρώσεως της θητείας του εν ενεργεία πρύτανη, όταν αυτός καταλαμβάνεται από το νόμιμο όριο ηλικίας των καθηγητών των ημεδαπών ΑΕΙ».

Με βάση τον υπάρχοντα χάρτη των ηγεσιών των ΑΕΙ, όλοι οι πρυτάνεις είναι κάτω των 67 δεν προβλέπεται ότι στο τέλος Αυγούστου, όταν συνταξιοδοτούνται όσοι έχουν κλείσει τα 67 τους χρόνια, θα αποχωρήσει κάποιος πρύτανης.