ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φίλοι, οικογένεια, το στήριγμα των εφήβων

Φίλοι, οικογένεια, το στήριγμα των εφήβων

Σε υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον μεγαλώνουν οι Ελληνες έφηβοι που σε σχέση με τους συνομήλικούς τους από χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής νιώθουν περισσότερο κοντά τους την παρουσία της οικογένειας και των φίλων τους. Στα αρνητικά σε σύγκριση με τους εφήβους των άλλων χωρών του λεγόμενου «δυτικού κόσμου», είναι ότι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από το σχολείο τους, έχουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, ασκούνται λιγότερο και βουρτσίζουν λιγότερο συχνά τα δόντια τους. Οι Ελληνες 15χρονοι φαίνεται ότι είναι αρκετά «προχωρημένοι» σε ό,τι αφορά την ερωτική τους ζωή, καθώς αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους συνομήλικούς τους σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή.

Αυτά είναι ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών και η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος HBSC του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε 42 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής ανά τέσσερα έτη. Για τη χώρα μας το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής που συνέκρινε τα αποτελέσματα της ελληνικής έρευνας σε σχέση με τα αντίστοιχα των υπόλοιπων χωρών. Από τη σύγκριση προέκυψε ότι οι Ελληνες έφηβοι αναφέρουν συχνότερα ότι νιώθουν υποστήριξη από την οικογένειά τους (σε ποσοστό 80,2%) έναντι των εφήβων των υπόλοιπων χωρών (μέσος όρος 71,2%). Η διαφορά αυτή είναι εντονότερη στους 11χρονους, όπου η Ελλάδα μάλιστα είναι η χώρα με το 2ο υψηλότερο ποσοστό (91,5% των αγοριών και 88,3% των κοριτσιών). Τα Ελληνόπουλα αναφέρουν υποστήριξη από τους φίλους τους σε ποσοστό 73,8% -τρίτο υψηλότερο μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα- έναντι 61,8% του μέσου όρου των εφήβων των χωρών Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. Ενας στους δύο συναντά τους φίλους του καθημερινά εκτός ωρών σχολείου και ένας στους τρεις επικοινωνεί καθημερινά μέσω κοινωνικών δικτύων.

Σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους στις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι έφηβοι στην Ελλάδα αναφέρουν ότι τους αρέσει το σχολείο (17,5% έναντι 30,7% στις άλλες χώρες), αν και δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με την πίεση από τη σχολική εργασία (32% και 33,9% αντίστοιχα δηλώνουν πιεσμένοι/ες).

Το 27,2% των εφήβων στην Ελλάδα είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο έναντι του 19,5% κατά μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μάλιστα στα 11χρονα αγόρια το σχετικό ποσοστό στην Ελλάδα είναι στο 33,6% έναντι 22,3% στις άλλες χώρες. Δύο στους δέκα εφήβους στη χώρα μας κάνουν δίαιτα, ενώ το ίδιο απαντά κατά μέσο όρο το 16,5% των παιδιών των άλλων χωρών Ευρώπης και Β. Αμερικής. Μόλις το 13,4% των εφήβων στην Ελλάδα αναφέρει καθημερινή φυσική δραστηριότητα (έναντι 20,1% των υπόλοιπων χωρών), ενώ αντίθετα ελαφρώς περισσότεροι έφηβοι στη χώρα μας αναφέρουν καθημερινή παρακολούθηση τηλεόρασης για τουλάχιστον δύο ώρες (61% έναντι 58,5%).

Σε χαμηλότερο ποσοστό (51,8%) οι έφηβοι στην Ελλάδα συγκριτικά με τον μέσο όρο των εφήβων στο πρόγραμμα (62,2%) αναφέρουν λήψη πρωινού και τις πέντε ημέρες του σχολείου, ενώ μόλις ένα στα δύο Ελληνόπουλα βουρτσίζει τα δόντια του περισσότερο από μία φορά την ημέρα (65,4% είναι το ποσοστό κατά μέσο όρο στο σύνολο των χωρών).

Το 35% των Ελλήνων 15χρονων αναφέρει τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, όταν ο μέσος όρος στο σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι 20,3%. Τέλος, σχολικό εκφοβισμό δηλώνει ότι έχει υποστεί το 6,5% των Ελληνόπουλων, όταν ο μέσος όρος στις χώρες του προγράμματος είναι 11%.