ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποψήφιοι πανελλαδικών προσοχή: Κινδυνεύετε με μηδέν

Υποψήφιοι πανελλαδικών προσοχή: Κινδυνεύετε με μηδέν

Δεκαοκτάχρονοι που ετοιμάζεστε για την μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων για μια θέση σε πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, προσοχή: Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές , βιβλία, τετράδια, σημειώσεις εφόσον τα έχετε μαζί σας στην αίθουσα εξετάσεων αποτελούν λόγους μηδενισμού του γραπτού σας.  «Μηδέν» θα πάρετε επίσης, και προφανώς, εάν αντιγράφετε κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή εάν κάνετε θόρυβο ή εάν δε συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις των επιτηρητών.

Αυτά αναφέρει το υπουργείο παιδείας σε απόφαση του για τις υποχρεώσεις των υποψηφίων.

Συγκεκριμένα:

– Οι υποψήφιοι κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

– Αν ο υποψήφιος φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή κ.λπ. ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Επίσης, το υπουργείο συμπληρώνει την απόφασή του με πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων, την βαθμολόγηση των γραπτών, τις υποχρεώσεις των επιτηρητών.

Επισυνάπτονται αναλυτικά οι οδηγίες προς τους υποψηφίους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/