ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μελέτη πλήρους «χαρτογράφησης» του Δημοσίου

Μελέτη πλήρους «χαρτογράφησης» του Δημοσίου

Αναλυτική «χαρτογράφηση» της ανθρωπογεωγραφίας του δημοσίου τομέα, όσον αφορά το τακτικό προσωπικό, καταγράφεται σε μελέτη που πραγματοποίησαν τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η μελέτη αφορά την περίοδο 2012-2015 (επιμέρους στοιχεία υπάρχουν και για προηγούμενα έτη) και τα συμπεράσματά της προκύπτουν από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των στοιχείων που αναρτήθηκαν στο επίσημο Μητρώο του Δημοσίου αναφορικά με τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, αλλά και τους υπηρετούντες στην κεντρική διοίκηση (apografi.gr).

Ειδικότερα, στις 31.12.2015 το σύνολο του τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο ήταν 566.913 υπάλληλοι, αριθμός μειωμένος κατά 18,1% σε σχέση με το 2009, οπότε υπηρετούσαν 692.907 υπάλληλοι.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το 2012 μέχρι το 2015, η μεγαλύτερη μείωση σε προσωπικό, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης, καταγράφεται στη γενική γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (19%), σε κυβερνητικούς και πολιτειακούς φορείς (19%), στο υπουργείο Οικονομίας (19%), αλλά και στο υπουργείο Υποδομών,  Μεταφορών και Δικτύων (18%).

Συνολικά οι αποχωρήσεις για το 2015 έφθασαν τις 15.925, ενώ οι προσλήψεις τις 4.437.

Ρεκόρ αποχωρήσεων καταγράφηκε το 2013 (32.072 υπάλληλοι) και προσλήψεων το 2014 (5.349 υπάλληλοι). Για το 2015 η πλειονότητα του τακτικού προσωπικού (194.430 υπάλληλοι) είναι πολιτικό προσωπικό, ενώ, σύμφωνα με τη μελέτη, το 61% του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης είναι ιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ, εκπαιδευτικοί και μέλη ΔΕΠ ένστολοι και κληρικοί. Συνολικά, ο αριθμός τους φθάνει τις 345.944 υπαλλήλους σε σύνολο 566.913.

Το 39,86% των απασχολούμενων είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό των ειδικών θέσεων (στελέχη σωμάτων ασφαλείας και στρατού), το οποίο ανέρχεται στο 24,27%. Ως προς τους υπηρετούντες, το 53% είναι άνδρες και το 47% γυναίκες ηλικίας μεταξύ 40 και 55 ετών.

Το 40,2% των αποχωρήσεων για το 2015 ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι περισσότεροι (4.652 ή 29%) ήταν ηλικίας μεταξύ 55 και 60 ετών. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο λόγος της αποχώρησης ήταν κυρίως η συνταξιοδότηση (12.977 υπάλληλοι σε σύνολο 15.925), ενώ οι περισσότερες «απώλειες» καταγράφηκαν στο υπουργείο Παιδείας (29% των αποχωρήσεων) και στους ΟΤΑ (18,7%).

Το 2015 έγιναν 4.437 προσλήψεις έναντι 5.349 το 2014. Το 41,4% αφορούσε προσωπικό ειδικών θέσεων και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ενώ το 26,1% των προσληφθέντων ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου.

Οι περισσότεροι προσληφθέντες ήταν ηλικίας κάτω των 25 ετών (1.237 άτομα), ενώ 665 προσλήψεις αφορούσαν υπαλλήλους ηλικίας μεταξύ 30 και 35 ετών.

Για το 2015, το 24,3% των προσλήψεων σημειώθηκε στους ΟΤΑ, το 20,2% στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας και το 14,6% στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.