ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Η Γη από ψηλά» μέσα από διαστημική πλατφόρμα

«Η Γη από ψηλά» μέσα από διαστημική πλατφόρμα

Σε λίγο καιρό όλοι θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε… «τη Γη από ψηλά». Η πολλά υποσχόμενη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα ανοικτής διαστημικής καινοτομίας FabSpace 2.0 εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο στην έδρα του συντονιστή του έργου, Πανεπιστημίου Paul Sabatier, στην Τουλούζη, και υπολογίζεται ότι σε περίπου έξι μήνες θα είναι διαθέσιμη και στους ενδιαφερόμενους χρήστες από την Ελλάδα. Στόχος του φιλόδοξου εγχειρήματος, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ε.Ε., είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ανοικτά δεδομένα, δίνοντας έμφαση σε αυτά που προέρχονται από τις διαστημικές επιστήμες, δηλαδή τη δορυφορική πλοήγηση και την παρατήρηση της Γης. «Στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν δεδομένα από το πρόγραμμα Copernicus, στο πλαίσιο του οποίου βρίσκονται ήδη τρεις δορυφόροι στο διάστημα και πρόκειται να σταλούν άλλοι πέντε στο μέλλον», εξηγεί στην «Κ» ο Jorge Sanchez, μέλος του Δ.Σ. του si-Cluster (space cluster) του Corallia.

«Οι εν λόγω δορυφόροι περνούν από κάθε τόπο δύο φορές την εβδομάδα, λαμβάνουν εικόνες σε πολύ υψηλή ανάλυση, τις σκανάρουν και τις αποστέλλουν», προσθέτει. Συγκρίνοντάς τες χρονολογικά, μπορούμε να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα για τις πιθανές αλλοιώσεις ή μετακινήσεις έπειτα από μια φυσική καταστροφή κ.ά. Το FabSpace 2.0 προβλέπει τη δημιουργία 13 κέντρων καινοτομίας στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το εν λόγω εργαστήριο σχεδιάζεται να έχει διευρυμένο ωράριο και να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους φοιτητές επιπλέον τεχνολογικές δυνατότητες – απ’ ό,τι στους κοινούς οικιακούς χρήστες. Θα διαθέτουν εφαρμογές για επεξεργασία δεδομένων, αλλαγή χρονοσειράς και χρωμάτων μέσω ειδικών φίλτρων.

«Το ΕΜΠ θα πραγματοποιήσει δράσεις για την ενημέρωση και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο δρ Δημήτριος Σούντρης, καθηγητής στο ΕΜΠ και υπεύθυνος για τη λειτουργία της πλατφόρμας, την οποία θα αναπτύξει η ελληνική εταιρεία Terra Spatium. Για την καλύτερη διασύνδεση ακαδημίας και βιομηχανίας, το Corallia στην τριετή διάρκεια του έργου θα πραγματοποιήσει 18 διαγωνισμούς (hackathons) σε τοπικό και 3 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα αναδείξουν τις ιδέες οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητα της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας.