ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσληψη 365 ατόμων στους ΟΤΑ και σε Νομικά Πρόσωπα

Πρόσληψη 365 ατόμων στους ΟΤΑ και σε Νομικά Πρόσωπα

Tην πρόσληψη 365 συνολικά ατόμων κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ το 2008,2009, 2010, 2011 και 2012, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερβαρδάκης. Η κατανομή τους έγινε σε ΟΤΑ Α και Β’ βαθμού και σε Νομικά Πρόσωπα καλύπτοντας μεταξύ άλλων μεγάλο μέρος των αναγκών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η απόφαση θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.