ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσλήψεις καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις στα νοσοκομεία

Προσλήψεις καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις στα νοσοκομεία

Να σπάσει την αλυσίδα της αποκλειστικής εκχώρησης της καθαριότητας των νοσοκομείων σε ιδιωτικά συνεργεία επιχειρεί το υπουργείο Υγείας. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ μπορούν πλέον να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με καθαριστές/στριες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στις σχετικές υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή ακόμη και εάν εργάζονταν σε συνεργεία καθαριότητας.

Χθες, ο υπουργός Υγείας Ανδρ. Ξανθός απέστειλε σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς εγκύκλιο, στην οποία περιγράφονται οι προϋποθέσεις και το περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η εγκύκλιος έρχεται προς εφαρμογή διάταξης του ν. 4368/2016 (παράλληλο πρόγραμμα) που έδινε αυτήν τη δυνατότητα και, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ανάλογες οδηγίες θα δοθούν και για τις υπηρεσίες σίτισης και φύλαξης. Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση το υπουργείο κάνει λόγο για ένα «πολύ σημαντικό βήμα “απεξάρτησης” των δημόσιων νοσοκομείων από την αποκλειστική εκχώρηση υποστηρικτικών λειτουργιών τους σε ιδιωτικά συνεργεία». Αλλωστε είναι συχνές οι καταγγελίες από γιατρούς και εργαζομένους στο ΕΣΥ σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί με τα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, όπου σε κάποιες περιπτώσεις οι εργολάβοι είτε δεν πληρώνουν τους εργαζομένους είτε τους πληρώνουν με πολύ μικρότερα ποσά από αυτά που φαίνονται στις καταστάσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, γενική προϋπόθεση είναι η προηγούμενη απασχόληση του ενδιαφερομένου στον καθαρισμό του συγκεκριμένου νοσοκομείου με το οποίο θα συνάψει ατομική σύμβαση, αν και στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα που έχουν απασχοληθεί σε υπηρεσίες καθαριότητας και σε άλλους φορείς. Για την έναρξη της διαδικασίας το νοσοκομείο δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία αναφέρονται εκτός από τις προϋποθέσεις και το περιεχόμενο της σύμβασης, π.χ. τόπος παροχής υπηρεσίας, ωράριο, αμοιβή.

Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, ενώ προτεραιότητα έχουν καθαριστές/στριες με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Οι συμβάσεις δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο χρονικό όριο που θέτει ο νόμος (έως 31/12/2017), ενώ το κόστος σύναψης των συμβάσεων πρέπει να καθορίζεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας ΥΕ, στον ίδιο φορέα, ανάλογα πάντα και με το ωράριο.