ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καυτά θέματα, φορολογία, ασφάλιση

Καυτά θέματα, φορολογία, ασφάλιση

Η ασφάλιση και η φορολογία, καθώς και οι διαδικασίες χωροθέτησης και αδειοδότησης έργων ήταν τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τους Ελληνες πολίτες για το 2015, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, που υπεβλήθη στη Βουλή. Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής, κατά το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση των αναφορών που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και τις εργασιακές σχέσεις, όπως,, για παράδειγμα, οι διαδικασίες για άδειες άσκησης επαγγέλματος, η εργασιακή ανισότητα των φύλων κ.ά.

Κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης, ο αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη Βασίλης Καρύδης, «ακτινογραφώντας» τις καταγγελίες των πολιτών, επεσήμανε ότι «η ισχυροποίηση των ανεξάρτητων εγγυητικών θεσμών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη μείωση της αβεβαιότητας και ανασφάλειας των πολιτών», ενώ, αναφερόμενος στην πολιτεία, τόνισε ότι «το στοίχημα είναι να κερδίσει την κλονισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών ως εγγυητής της ισονομίας και των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 2015 κατατέθηκαν στον Συνήγορο 11.502 αναφορές, αριθμός μειωμένος έναντι των 16.339 που υπεβλήθησαν το 2014 και ήταν αριθμός-ρεκόρ. «Παρουσιάζονται σημεία κάμψης», επισημαίνει η Αρχή, «καταδεικνύοντας ενδεχομένως τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των πολιτών στα πάγια ζητήματα της καθημερινότητας».

Ως προς τα ποιοτικά στοιχεία, από τις εντός αρμοδιότητος της Αρχής αναφορές που διεκπεραιώθηκαν μέσα στο 2015 σε ποσοστό 50,86% διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση, δηλαδή οι καταγγελίες ήταν βάσιμες. Η πλειονότητά τους (85,12%) επιλύθηκε με τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου, έναντι του 80,64% των αναφορών που επιλύθηκαν το 2014.

Ως προς τα πεδία που κυριάρχησαν στις αναφορές των πολιτών, το μεγαλύτερο ποσοστό (31,60%) των προβλημάτων κακοδιοίκησης εξακολουθεί να εντοπίζεται στα ασφαλιστικά ταμεία και σε ΝΠΔΔ που εποπτεύει το υπουργείο Εργασίας. Ακολουθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες, με ποσοστό 22,41%, ενώ υψηλό ποσοστό παρουσιάζουν περιπτώσεις κακοδιοίκησης που άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών (15,69%) και του υπουργείου Εσωτερικών (10,29%).

Ως προς το περιεχόμενο των αναφορών, αυτό αφορά κυρίως περιπτώσεις εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στη χώρα μας, διακρίσεις λόγω αναπηρίας, θέματα κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικά ζητήματα, θέματα εκπαίδευσης, αλλά και περιπτώσεις άνισης εργασιακής μεταχείρισης λόγω φύλου.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή των αναφορών, τα πρωτεία κατέχουν και για το 2015 η Περιφέρεια Αττικής (53,03%) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (14,34%), γεγονός αναμενόμενο, δεδομένου του πληθυσμού τους αλλά και της συγκέντρωσης των δημοσίων υπηρεσιών.

Για το 2015, ο Συνήγορος του Πολίτη κατάρτισε δύο ειδικές εκθέσεις, οι οποίες αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας και τις δηλώσεις ακινησίας των οχημάτων, καθώς και τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα.

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη και επέλυσε διαφορές που αφορούσαν περίθαλψη ανασφάλιστων ανηλίκων, ενώ παρενέβη και στο μεταναστευτικό καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα νησιά, αλλά και μεσολαβώντας για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε ανήλικα τέκνα προσφύγων. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε νήπιο τέκνο αναγνωρισμένης πρόσφυγα, γεννημένο στην Ελλάδα εκτός γάμου. Η υπηρεσία Ασύλου απαιτούσε την προσκόμιση συναίνεσης του άλλου γονέα ή εισαγγελικής εντολής για να πεισθεί ότι η οικογένεια είναι μονογονεϊκή. Μετά τη παρέμβαση του Συνηγόρου, που επεσήμανε ότι επαρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία αναγραφόταν η μητέρα ως μόνος γονέας, η υπηρεσία Ασύλου υποχώρησε.