ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το σύμφωνο συμβίωσης δεν συνεπάγεται κοινή φορολογική δήλωση

Το σύμφωνο συμβίωσης δεν συνεπάγεται κοινή φορολογική δήλωση

Τα ζευγάρια που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης δεν υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (21/2014).

Απαντώντας σε ερώτημα του υπουργείου Οικονομικών, το Β΄ τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έκρινε ότι «δεν παρέχεται έδαφος αναλογικής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας για τους συζύγους φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται στενά, αποκλειόμενης της διασταλτικής ερμηνείας ή της αναλογικής εφαρμογής τους στους συμβίους του συμφώνου συμβίωσης». «Κατ’ ακολουθίαν», αποφαίνεται το Β΄ τμήμα του ΝΣΚ, «τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης δεν υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος».

Αναλυτικότερα, στο σκεπτικό του το ανώτατο δικαστήριο επικαλείται την εισηγητική έκθεση του νόμου, σύμφωνα με την οποία «οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο έχουν ως αφετηρία την αρχή ότι στην ελεύθερη συμβίωση επικρατεί η ελευθερία της βούλησης των προσώπων και όχι ο θεσμικός χαρακτήρας, όπως συμβαίνει στον γάμο». Η αρχή αυτή, όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση, έχει ως συνέπεια «ο/η σύζυγος από τον γάμο να μην εξομειώνεται με τον/τη συμβίο/α του συμφώνου συμβίωσης, ούτε υπάρχει νομοθετική βούληση της κατά κανόνα αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τον γάμο στα πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης».

Επικεντρώνοντας στα φορολογικά ζητήματα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διευκρινίζει ότι στο σύμφωνο συμβίωσης υπάρχει σειρά διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα όπως η διατροφή ή τα κληρονομικά δικαιώματα και επισημαίνει ότι οι διατάξεις αυτές δεν θα ήταν αναγκαίες αν ήταν εφαρμοστέες οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους συζύγους.