ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένταση στους κόλπους της Ένωσης Δικαστών λόγω αντικατάστασης μέλους του ΔΣ

77

Με αφορμή την αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) Ευάγγελου Κασαλιά από τον Ευστάθιο Βεργώνη, έχει δημιουργηθεί νέα ένταση στους κόλπους της ΕΔΕ.

Αναλυτικότερα, κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες (Μάιος 2016) στην ΕΔΕ, μεταξύ των άλλων εκλέχτηκε ως μέλος του Δ.Σ. ο αντεισαγγελέας Εφετών Ευάγγελος Κασαλιάς, οποίος όμως είναι αποσπασμένος για τρία χρόνια στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), προκειμένου, μεταξύ των άλλων, να ελέγχει τη νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων που αφορούν σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Όμως, το καταστατικό της ΕΔΕ αναφέρει ότι η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων, κατόπιν αποσπάσεως, στο υπουργείο Δικαιοσύνης ή σε άλλη υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία.

Ακόμη, αναφέρει το καταστατικό ότι εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του μέλους του Δ.Σ., αποσπαστεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης ή σε άλλη κρατική υπηρεσία επέρχεται λόγω ασυμβίβαστου – πάντα κατά το καταστατικό της ΕΔΕ – η αυτοδίκαια αντικατάστασή του από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.

Στο πλαίσιο αυτό η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΔΕ αντικατέστησε τον Ευάγγελο Κασαλιά με τον α΄ αναπληρωματικό, Ευστάθιο Βεργώνη. Δύο μέλη της μειοψηφίας τα οποία ήταν παρόντα στη επίμαχη συνεδρίαση του Δ.Σ. εγγράφως δήλωσαν απόντες για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Κατόπιν αυτού, επτά μέλη της μειοψηφίας του Δ.Σ. της ΕΔΕ ζήτησαν από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου να γνωμοδοτήσει για το θέμα του ασυμβίβαστου του Ευάγγελου Κασαλιά.

Η μειοψηφία στην επιστολή της προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μεταξύ των άλλων, αναφέρει:

«Ευσεβάστως, παρακαλούμε, εάν το κρίνετε, να γνωμοδοτήσετε για το αναφερόμενο στο παρόν αίτημα μας, νομικό ζήτημα, περί ασυμβιβάστου της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με άλλα δικαστικά καθήκοντα, που ορίζονται από νομοθετικές διατάξεις, λόγω της μείζονος σπουδαιότητάς του.

Έκτακτη συνέλευση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 4 Οκτωβρίου 2016 στις 12μ., με μοναδικό θέμα την «επικείμενη παρέμβαση της Κυβέρνησης στο μισθολόγιο των δικαστών».

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας και όπως σημειώνει η Ένωση, η παρουσία όλων των διοικητικών δικαστών είναι «επιβεβλημένη» προκειμένου να εκφραστούν οι απόψεις τους αλλά και να συμμετέχουν «στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)