ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γνώσεις πληροφορικής στην κλίμακα της… γλωσσομάθειας

Γνώσεις πληροφορικής στην κλίμακα της… γλωσσομάθειας

Πλάι στα κωδικοποιημένα προσόντα των ξένων γλωσσών, A1, B2 ή C2, σε λίγο καιρό οι γνώστες της Πληροφορικής θα αναφέρουν εξίσου κωδικοποιημένα το επίπεδο των δεξιοτήτων τους στον ευρύ και ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο. Αυτό είναι το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), που ήδη από τον περασμένο Απρίλιο έχουν καταλήξει σε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων (European e-Competence Framework), που θα δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες να μιλούν μια «κοινή» γλώσσα, όταν θα περιγράφουν τις δεξιότητες ενός πληροφορικού αλλά και τις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας. Η «Κ» συνομίλησε με τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Πληροφορικών, κ. Βύρωνα Νικολαΐδη, που επισήμανε τα πολλαπλά οφέλη που θα επιφέρει στην αγορά εργασίας η υιοθέτηση του εν λόγω πλαισίου από τις εταιρείες του κλάδου. «Πρόκειται για ένα πλαίσιο που αντικειμενικοποιεί τη γνώση», διευκρινίζει, «το ανάλογο σύστημα στη γλωσσομάθεια βοήθησε τόσο, που στην ίδια κλίμακα προσάρμοσαν τα πτυχία τους η Τουρκία, η Ρωσία και η Κίνα». Εκτιμάται, λοιπόν, ότι θα «λύσει» τα χέρια εργαζομένων και εργοδοτών, ενώ θα διευκολύνει σημαντικά την κινητικότητα εργαζομένων. «Η υιοθέτηση των κοινώς αποδεκτών standards στην πληροφορική μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κατάταξης της χώρας μας στην απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, που τώρα καταλαμβάνει την 26η από τις 28 θέσεις», σχολιάζει ο κ. Νικολαΐδης.

Στο εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνονται 23 διαφορετικές ειδικότητες, όπως σύμβουλος πωλήσεων, επιχειρηματικός αναλυτής, διαχειριστής βάσης δεδομένων, ειδικός ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων κ.ά. Επίσης, έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης που σχετίζεται με την εργασία του πληροφορικού. Η ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης οδηγεί στην… αυτογνωσία των επαγγελματιών. Από δείγμα 2.000 πληροφορικών από χώρες της Ε.Ε. αναδεικνύεται ότι μόνον το 23% διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση που κατέχει, ενώ μόνον 15% αυτών είναι γυναίκες. Αντίστοιχα, μεγάλη απόκλιση μεταξύ των εκτιμώμενων δεξιοτήτων και των πραγματικών αποδεικνύει έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Adecco Ελλάς. Ενδεικτικά, 34% των εργοδοτών απαντούν ότι οι ικανότητες των εργαζομένων τους δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της θέσης ευθύνης τους.

Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το ενιαίο αυτό πλαίσιο δεξιοτήτων έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Η Αirbus, η Eurodisney, η Mapfre, είναι μερικές μόνον από τις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτά τα standards για να περιγράψουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να αξιολογήσουν τους υποψηφίους. Τα ιταλικά, μάλιστα, ταχυδρομεία, ο μεγαλύτερος εργοδότης στη γειτονική χώρα, ακολουθούν εξίσου το πρότυπο. Οι, δε, Ιταλοί εργαζόμενοι αποδεικνύονται πολύ… προσγειωμένοι: το 96% παραδέχεται ότι οι αδυναμίες του είναι αυτές που υποδεικνύει το τεστ.