ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Στον αέρα» η εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας

«Στον αέρα» η εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας

Κινητικότητα, αξιολόγηση, επιλογή προϊσταμένων αλλά και νέων προσώπων σε θέσεις ευθύνης του Δημοσίου είναι τα «στοιχήματα» της ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το 2017. Οι σχετικοί νόμοι ψηφίστηκαν, ως επί το πλείστον, στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 και θεωρητικά θα τεθούν σε εφαρμογή την πρώτη ημέρα του 2017, ωστόσο η υλοποίησή τους μοιάζει αδύνατη, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο σύστημα κινητικότητας, το οποίο ψηφίστηκε προ εικοσαημέρου από τη Βουλή. Ο νέος νόμος, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης αλλά και τις μνημονιακές δεσμεύσεις, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία από τον Ιανουάριο, ωστόσο αυτό είναι μάλλον απίθανο, δεδομένου ότι τα «προαπαιτούμενα» για την υλοποίησή του παραμένουν «στα χαρτιά». Απαραίτητο εργαλείο, προκειμένου να εντοπιστούν τα «κενά» στις υπηρεσίες αλλά και να διαπιστωθούν οι πραγματικές ανάγκες κάθε φορέα, αποτελούν τα οργανογράμματα και η περιγραφή των θέσεων. Επί του παρόντος περισσότερα από τα μισά υπουργεία δεν έχουν προβεί σε «χαρτογράφηση» των κενών θέσεων αλλά και των αναγκών των δομών τους, ενώ η ανταπόκριση των δήμων στο αντίστοιχο αίτημα είναι μηδενική.

Δεδομένου ότι η κατάρτιση οργανογραμμάτων απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα για να πραγματοποιηθεί, η εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας βρίσκεται «στον αέρα».

Ανάλογες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις διαδικασίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και στην επιλογή προϊσταμένων και στελεχών του Δημοσίου.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2018 πρέπει να έχουν «αλλάξει» σε όλο το φάσμα του Δημοσίου γενικοί και ειδικοί γραμματείς, οι αναπληρωτές τους καθώς και οι διοικήσεις οργανισμών.

Η επιλογή των νέων προσώπων στις θέσεις ευθύνης θα γίνει από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου, στο οποίο μπορούν να εγγράφονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Ωστόσο η ανταπόκριση είναι κατώτερη των προσδοκιών, καθώς από τις περίπου 35.000 αιτήσεις, που συνολικά αναμένονταν, επί του παρόντος έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μόλις 2.100 δημόσιοι υπάλληλοι. Ως προς το νέο σύστημα επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων, στο πρώτο τετράμηνο του 2017 πρέπει να γίνει η τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ωστόσο δεν διαφαίνεται καμία δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση.

Από 1.1.2017 ξεκινά και η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, το οποίο προβλέπει την αξιολόγηση των υπαλλήλων από αξιολογητές αλλά και την αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, ενώ βασικό κίνητρο θα είναι η προσμέτρηση της αξιολόγησης στην ανάληψη θέσης ευθύνης που, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, συνεπάγεται και μισθολογική αύξηση.