ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δέκα άμεσα μέτρα κατά των ναρκωτικών

«Αρχίζει μία μάχη για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας Πρόνοιας κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, παρουσιάζοντας τα σχέδια της κυβέρνησης για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ, τα οποία συζητήθηκαν χθες κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να καταθέσει στη Βουλή εντός του 2001 ένα πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης, για την εκπόνηση του οποίου συστήνεται υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού Διυπουργική Επιτροπή με τη συμμετοχή δέκα υπουργείων. Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνεργασία αλλά και τον συντονισμό όλων των φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η εξάπλωση του φαινομένου, με δεδομένο ότι η ταχύτητα εξέλιξης του προβλήματος έχει ξεπεράσει τις ταχύτητες αντίδρασης της Πολιτείας στην υιοθέτηση και υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπισή του. Ο υπουργός Υγείας πάντως έκανε λόγο για έλλειψη συντονισμού στις μέχρι τώρα προσπάθειες άμβλυνσης του προβλήματος των ναρκωτικών, τόσο μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων όσο και μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών στους εξαρτημένους.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα εστιάσει στα τέσσερα βασικά σημεία παρέμβασης που είναι η πρόληψη, η αντιμετώπιση των χρηστών, η καταστολή και οι διεθνείς συνεργασίες, με τη δημιουργία επιπλέον Κέντρων Πρόληψης, με επέκταση θεραπευτικών προγραμμάτων κ.ά. Εν τω μεταξύ, αποφασίστηκε μία δέσμη μέτρων τα οποία θα προετοιμάσουν το «έδαφος» για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού, και τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, δημιουργία Ταμείου Αντιμετώπισης Προβλημάτων Εξαρτησιογόνων Ουσιών, θέσπιση κλειστού ημερήσιου νοσηλείου για τις «θεραπευτικές κοινότητες», καθώς και καθορισμό της ποσότητας των εξαρτησιογόνων που χαρακτηρίζει τον έμπορο και διακινητή ναρκωτικών.

Την ανάγκη για συγκεκριμένες δράσεις που θα αντιμετωπίζουν το σοβαρό πρόβλημα των εξαρτησιογόνων ουσιών και τις τοξικομανίας στη χώρα μας καταδεικνύουν και οι σχετικές μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες αυξάνεται σταθερά η χρήση παράνομων ουσιών στον γενικό πληθυσμό -μάλιστα την τελευταία πενταετία φαίνεται να έχει διπλασιαστεί στην Αθήνα – μειώνεται ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης, τετραπλασιάστηκαν τη δεκαετία του ’90 οι θάνατοι από ναρκωτικά και αντίστοιχα αυξήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό τα αιτήματα για θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων.

Ο «Δεκάλογος» των άμεσων μέτρων

Μία δέσμη δέκα μέτρων αποφάσισε χθες το υπουργικό συμβούλιο για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «αναγκαία» και αναπτύσσονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, συνεπικουρώντας ταυτόχρονα αυτό. Ειδικότερα:

1. Εντός του 2001 ολοκληρώνονται οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του «Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών» (ΟΚΑΝΑ), με στόχο να αποκτήσει τις δυνατότητες να εφαρμόζει ένα ουσιαστικό διυπουργικό συντονιστικό έργο στην εκπόνηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, κατανέμει τη χρηματοδότηση, παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων και καταθέτει ετήσιο απολογισμό στον πρωθυπουργό.

2. Μέχρι το τέλος του 2002 όλα τα υπουργεία που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, συστήνουν διευθύνσεις ή τμήματα ή γραφεία τα οποία έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εφαρμογή όσων αναφέρονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

3. Ενισχύονται οι ομάδες των Ανώνυμων Ναρκομανών και Ανώνυμων Αλκοολικών για την αντιμετώπιση της τοξικομανίας και του Αλκοολισμού.

4. Εντός του 2002 δημιουργείται Ταμείο Αντιμετώπισης Προβλημάτων Εξαρτησιογόνων ουσιών, το οποίο χρηματοδοτείται τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από τους πόρους που προκύπτουν από κατασχέσεις ή δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων εμπόρων ναρκωτικών, καθώς και από πρόστιμα ή χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών διατάξεων. Τα χρήματα διατίθενται για την εκτέλεση δράσεων που περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης και μέχρι λειτουργίας του Ταμείου τριπλασιάζεται η κρατική επιχορήγηση προς τους φορείς υλοποίησης δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης.

5. Μέχρι το τέλος του 2002 καθιερώνεται κλειστό ημερήσιο νοσήλιο για τις «θεραπευτικές κοινότητες» που λειτουργούν με καθορισμένο από το υπουργείο Υγείας νομοθετικό πλαίσιο, και νομοθετείται κάλυψη δαπανών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για επισκέψεις σε ψυχολόγους.

6. Εντός του 2001 θεσμοθετείται Ινστιτούτο Ουσιοεξαρτήσεων και Τοξικομανίας, που έχει ως ρόλο, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για την αποτοξίνωση και τη χορήγηση των υποκαταστάτων ή των ανταγωνιστών, την επεξεργασία των κατευθυντήριων οδηγιών για ομοιογένεια στην εκπαίδευση, την εποπτεία των επιδημιολογικών ερευνών, τα πορίσματα των οποίων καθοδηγούν τη σχεδιαζόμενη πολιτική, καθώς και την περιοδική εκτίμηση των αναγκών σε θέματα αντιμετώπισης των ναρκωτικών και του αλκοολισμού ανά ΠεΣΥ.

7. Μέχρι το τέλος του 2001 κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο η σχετική νομοθεσία περί ναρκωτικών και οι εν γένει ρυθμίσεις, προκειμένου να διατίθεται εθνικά ένα σαφές ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Ετσι, πρόκειται να ληφθούν μέτρα, ώστε να εκτελούνται πλήρως και χωρίς εκπτώσεις οι ποινές για τους εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίες «αυστηροποιήθηκαν» με τον πρόσφατο νόμο 2928/2001 του υπουργείου Δικαιοσύνης, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

8. Εντός του 2002 προωθείται νομοσχέδιο για την μετεξέλιξη αναμορφωτηρίων ανηλίκων σε μονάδες Μέριμνας Νέων και τη σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Μονάδων για την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων, την αντιμετώπιση νέων δραστών και θυμάτων και για την προστασία των δικαιωμάτων των νέων.

9. Εντός του 2002 δημοσιεύεται κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης -η οποία πρέπει να σημειωθεί ότι εκκρεμεί από το 1996- για την ποσότητα των εξαρτησιογόνων που χαρακτηρίζει τον έμπορο και διακινητή ναρκωτικών.

10. Η μικροδιακίνηση, η ποινική ή μη αντιμετώπιση της διάθεσης ορισμένων εξαρτησιογόνων ουσιών, ο τρόπος διαφήμισης του αλκοόλ και της συνταγογράφησης των νόμιμων εξαρτησιογόνων, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Βουλής και των εισηγήσεων της διακομματικής επιτροπής για τα Ναρκωτικά.