ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιοσύνη: Σύντομα, e-πινάκια και e-καταθέσεις

31s10dikastiria11

Εξ αποστάσεως εξέταση μαρτύρων και κατηγορουμένων μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και δυνατότητα ενημέρωσης των παραγόντων της δίκης μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet για την πορεία των πινακίων, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη μετάβαση της Δικαιοσύνης στην ηλεκτρονική εποχή.

Οι συναρμόδιοι υπουργοί Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Πολιτικής, Σταύρος Κοντονής και Νίκος Παππάς, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη δράσεων, σχετικών με την εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης. Στόχος, η επιτάχυνση των διαδικασιών, η εξοικονόμηση πόρων, αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας.

Ειδικότερα, το ένα εκ των δύο έργων που εξαγγέλθηκε και δημοπρατήθηκε, είναι συνολικού προϋπολογισμού 19,5 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και θα περιλαμβάνει δύο δράσεις. Η δράση «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα» θα παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων και κατηγορουμένων εξ αποστάσεως με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων, τον περιορισμό των κοστοβόρων και χρονοβόρων μεταγωγών, αλλά και τη διευκόλυνση της προστασίας των μαρτύρων.

Η δεύτερη δράση αφορά υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων. Μέσω αυτής θα υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης στο Διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο της πορείας των πινακίων και των δικαστικών υποθέσεων. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε smartphones και tablets μέσω των οποίων θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικώς οι διάδικοι.

Το δεύτερο έργο έχει προϋπολογισμό 24,1 εκατομμύρια ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ και αφορά την αναβάθμιση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων στα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια της χώρας. Μέσω του έργου αυτού θα εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του εν λειτουργία συστήματος με συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου, καθώς και με άλλα ευρωπαϊκά συστήματα.

Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2018. Κατά την υλοποίησή της, η ψηφιοποίηση της πολιτικής και ποινικής διαδικασίας εφαρμόστηκε σε 41 φορείς στις εφετειακές περιφέρειες Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, ενώ στη δεύτερη φάση το έργο θα επεκταθεί στο σύνολο των δικαστικών φορέων της χώρας.

«Μεγάλες τομές»

«Καλούμε τους ανθρώπους της Δικαιοσύνης να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη νέα τεχνολογία και τα έργα που ετοιμάζουμε», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, ενώ από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για «μεγάλες τομές στη λειτουργία της Δικαιοσύνης». «Με την εφαρμογή των δράσεων αυτών η εικόνα της καθημερινότητας της δικαστικής διαδικασίας θα αλλάξει ριζικά προς όφελος όλων των παραγόντων της δίκης και ιδιαίτερα των πολιτών», είπε ο κ. Κοντονής.