ΚΟΣΜΟΣ

Προστασία έναντι της COVID-19 η ομάδα αίματος 0

Προστασία έναντι της COVID-19 η ομάδα αίματος 0

Η ομάδα αίματος στην οποία ανήκουμε μπορεί να επηρεάζει σοβαρά τόσο την ευαλωτότητά μας έναντι του νέου κορωνοϊού όσο και τις πιθανότητες να νοσήσουμε βαριά από COVID-19. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε έρευνα του αμερικανικού βιοτεχνολογικού κολοσσού 23andMe.

Από την αρχή της πανδημίας, οι ερευνητές αναζητούσαν τους γενετικούς παράγοντες που μας καθιστούν πιο ευάλωτους στον νέο κορωνοϊό, αλλά και αυτούς που καθορίζουν τη βαρύτητα της νόσου. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας σε 750.000 εθελοντές υποδεικνύουν ότι η ομάδα αίματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πόσο ευάλωτοι είμαστε στον κορωνοϊό, με την ομάδα 0 να παρέχει σημαντική προστασία έναντι της COVID-19. Ανάλογες μελέτες έχουν υποδείξει ότι η σοβαρότητα των συμπτωμάτων της COVID-19 και η ομάδα αίματος του αρρώστου συνδέονται άρρηκτα. Διαφορετική μελέτη, που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστήμονες, σε 1.600 αρρώστους σε Ιταλία και Ισπανία που εμφάνισαν αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω COVID-19, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που είχαν ομάδα αίματος Α διέτρεχαν κατά 50% περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν διασωλήνωση. Σε ανάλογο συμπέρασμα κατέληξε και κινεζική μελέτη, πριν από λίγους μήνες, η οποία έδειξε ότι τα άτομα με ομάδα αίματος Α είναι πιο επιρρεπή στη λοίμωξη.

Η πρόσφατη έρευνα της 23andMe ειδικότερα έδειξε ότι άτομα με ομάδα αίματος 0 έχουν 9% έως 18% λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από τον κορωνοϊό, συγκριτικά με άτομα που έχουν διαφορετική ομάδα αίματος. Τα συμπεράσματα της μελέτης παρέμειναν σταθερά ακόμη και όταν οι επιστήμονες συνυπολόγισαν άλλους παράγοντες που μας καθιστούν ευάλωτους στη λοίμωξη, όπως είναι η ηλικία και η έκθεση σε μεγάλα ιικά φορτία.

Οπως επισημαίνει ο συντονιστής της τελευταίας μελέτης της 23andMe, δρ Ανταμ Οτόν, είναι αναγκαίο να γίνουν ευρύτερες έρευνες προκειμένου να καθοριστούν οι γενετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση της COVID-19.