ΚΟΣΜΟΣ

ΣτΕ: Αντικειμενικά τα κριτήρια του νέου βαθμολογίου των δημοσίων υπαλλήλων

ΣτΕ: Αντικειμενικά τα κριτήρια του νέου βαθμολογίου των δημοσίων υπαλλήλων

 Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με δύο αποφάσεις της (1512-1513/2014) έκρινε αντικειμενικά τα κριτήρια του νέου βαθμολογίου (Ν. 4024/2011) των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.λπ.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους και απαράδεκτους όλους τους ισχυρισμούς ενός δικαστικού υπαλλήλου και ενός υπαλλήλου του υπουργείου Εσωτερικών.
Στις προσφυγές τους οι υπάλληλοι υποστήριζαν ότι είναι αντισυνταγματικός και παράνομος ο ν. 4024/2011 που προβλέπει νέο σύστημα βαθμολογικής διάρθρωσης και προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων, δικαστικών υπαλλήλων, κ.λπ.